Keelevahetuse vaikeväärtus

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Helista, kui oled kogenud

vägivalda või halba kohtlemist.

Oled langenud

kuriteo ohvriks.

Lähemalt vaata siit

Abivahendi kaart kodulehelt

Abivahendi kaarti on nüüd

võimalik taotleda

sotsiaalkindlustusameti

klienditeenindusse tulemata.

Taotle kaart siit.

Abiks ohvrile

Oled kogenud vägivalda

või halba kohtlemist.

Oled langenud

kuriteo ohvriks.

Lähemalt vaata siit.

Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused

Meie klienditeenindused

on avatud kõigis

maakonnakeskustes.

Lähemalt vaata siit.

Hooldusteenuste kvaliteet

Kas sina tead, mida peab

tegema või kust infot saab, 

kui sinu lähedane vajab

hooldust? 

Lähemalt loe siit.

Tasustatud hoolduspuhkus

Alates 1. juulist 2018 on

täisealise sügava puudega

inimese hooldajatel

võimalik kasutada

5 lisapuhkepäeva.

Lähemalt loe siit.

Maksuvaba tulu 2018. aastal

Maksuvaba tulu hakkas 2018.

aastal sõltuma sinu

aastatulust.

 

Lähemalt loe siit.

Naiste tugikeskused

Naiste tugikeskustes

pakume turvalist

keskkonda, nõustamist

ja ajutist majutust

naistevastase vägivalla

ohvriks sattunutele.

Lähemalt loe siit.

Tööraamat on oluline

Enne pensionile jäämist too

oma tööraamat meile.

Võid seda teha juba homme.

Lähemalt loe siit.

 

INFOTELEFONID

TÖÖANDJATELE

A1 taotlemine

Määra kindlustajariik, kui töötaja on töötamise tõttu seotud rohkem kui ühe liikmesriigiga.
Ettevõtja taotlused ja tõendid  (eesti.ee)
Taotlemine ettevõtjana (eesti.ee)

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine

Esita taotlus, kui sul on töötaja, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, lapsepuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust, tasustatud hoolduspuhkust, isapuhkust või lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu hüvitamist.
Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks  (eesti.ee)

 

Tööraamatute hoiule andmine

Tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu võib esitada töötaja ise või tööandja.

 

Kalender

Kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Teisipäev, 22. jaanuar 2019

Kolmapäev, 23. jaanuar 2019

Kolmapäev, 23. jaanuar 2019

Reede, 8. veebruar 2019

Teisipäev, 12. veebruar 2019

Teisipäev, 12. veebruar 2019