Sa oled siin

Ennetus- ja koostöö

 

Parim viis ennetada lapse abivajadust on ära hoida last kahjustavat olukorda. Probleeme ennetada on alati kasulikum kui tegeleda tagajärgedega. Seetõttu on tähtis probleeme võimalikult varakult ära tunda ja õigeaegselt sekkuda.

Ennetustöö on valdkondadeülene teema, millega Eestis tegeletakse eelkõige sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi valitsusalades.

Lastekaitsealase ennetustöö korraldajaks Eestis on Sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus.

Sotsiaalkindlustusametis koordineerime valdkondadeülest (sotsiaal, haridus, meditsiin, õiguskaitse) ennetustööd. Selleks:

Lastekaitse alases ennetustöös lähtume Laste ja perede arengukavast 2012-2020 (PDF) (Lisa 2. „Rahvatervise mudelile tuginev lähenemine ennetustöös“).

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne on lapse õigusi ja heaolu tagavate ennetusprogrammide ja -projektide väljatöötamine, läbi viimine ning teenuste pakkumine abivajavatele lastele ja nende peredele.

 

Lastekaitse alast ennetustööd koordineerib Sotsiaalkindlustusametis lastekaitse osakonna nõunik Nadežda Leosk, 620 8381, Nadezda.Leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee