Sa oled siin

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)

 

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm on Eestis kasutusel 2015. aastast. MDFT programm on suunatud tõsiste probleemidega suure ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline dimensioon. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt ja ka pere juures kodus.

MDFT programmi suunatakse noored kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kuni 14.a laste puhul kohaliku omavalitsuse poolt. Lapse suunamiseks MDFT programmi tuleb eelnevalt ühendust võtta vastava piirkonna MDFT meeskonna superviisoriga.

Kohaliku omavalitsuse poolt programmi suunatud laste puhul on vajalik juhtumiplaani olemasolu (sh abivajaduse hindamine). Samuti analüüs, milliseid meetmeid on eelnevalt pere abistamiseks osutatud ning millist tulemust on need andnud. Kohalik omavalitsus saab lapse programmi suunata laste ja perede komisjoni või lastekaitsetöötaja otsusega. Programmi suunamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel täita eelnevalt indikaatorite vorm (27.68 KB, DOCX), mis annab suunised, kas lapse abistamiseks võiks kaaluda tema suunamist MDFT programmi. Indikaatorite vormi täitmine ei tähenda automaatselt, et lapsele on programmis osalemine tagatud.

Enne MDFT teenusele suunamise otsuse tegemist tuleb konsulteerida piirkondliku MDFT meeskonna superviisoriga veendumaks MDFT teenuse sobivuses ning orienteeruvas teenuse osutamise ajakavas.

Kui koostöös superviisoriga on hinnatud MDFT programm lapsele sobilikuks, siis tuleb superviisorile edastada suunamiskiri (13.39 KB, DOCX), indikaatorite vorm ning juhtumiplaan. Juhul, kui suunaja teeb otsuse enne superviisoriga konsulteerimist, on superviisoril õigus keelduda lapse programmi võtmisest.

Kuni 31.03.2017 oli MDFT osa eelnevalt kindlaksmääratud projektist „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

MDFT eesmärk: pakkuda MDFT meeskondade poolt raskete käitumisraskustega lastele/noortele ja nende peredele tõenduspõhist pereteraapiat.

Sihtgrupp: 11-18-aastased tõsise riskikäitumisega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) noored ja nende pereliikmed. Noorukid suunatakse teraapiasse kohtu, prokuröri, politsei või kohaliku omavalitsuse poolt.

Tegevused: MDFT nelja piirkondliku (Ida, Lääne, Põhja, Lõuna) meeskonna (1 superviisor+3 terapeuti) loomine ja juhtimine. Meeskondade poolt pakutud teenuse (MDFT pereteraapia) mõjususe hindamine.

Eelarve: MDFT 2018. aasta eelarve on 430 000 eurot.

 

Täpsema informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi sotsiaalteenuste osakonna rehabilitatsiooni talituse juhtivspetsialisti Egle Välbaga e-post Egle.Valba@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

MDFT meeskonna kontaktid

MDFT meeskonnad paiknevad neljas piirkonnas:
 

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Triin Hermann
Superviisor
5883 6323
Triin.Hermann@sotsiaalkindlustusamet.ee
Marju Kirt
Terapeut
5306 7211
Marju.Kirt@sotsiaalkindlustusamet.ee
Raivo Ilmsalu
Terapeut
5349 2188
Raivo.Ilmsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Viktoria Šumarova
Superviisor
5887 2858
Viktoria.Sumarova@sotsiaalkindlustusamet.ee
Elle Purde-Prits
Terapeut
5884 0791
Elle.Purde-Prits@sotsiaalkindlustusamet.ee
Nadežda Raku
Terapeut
5886 4003
Nadezda.Raku@sotsiaalkindlustusamet.ee
Olga Ignatovets
Terapeut
5333 1449
Olga.Ignatovets@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Aija Kala
Superviisor
741 0092, 5770 4568
Aija.Kala@sotsiaalkindlustusamet.ee
Mari Sats
Terapeut
741 0092, 5884 9871
Mari.Sats@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liis Aavaste-Hango
Terapeut
5304 9168
Liis.Aavaste-Hango@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lääne piirkond (Lai 14, Pärnu 80010)

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Karin Luts
Superviisor
5194 3357
Karin.Luts@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kristiina Mets
Terapeut
5307 0458
Kristiina.Mets@sotsiaalkindlustusamet.ee