Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed ja ravikindlustus

 

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed


Laste kasvatamine mõjutab tulevikus sinu saadava pensioni suurust ja kuigi laste saamise ajal võib tunduda pensioniaeg kaugel olevat, on ometi oluline juba laste sündimise ajal oma pensionile mõelda.
 
2013. aastal hakkas Eestis kehtima kogumispensioni seadus ja sellest alates on lastega seotult pensioni suurendamisel kaks alust:

 • riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel ettenähtud pensionilisa
 • kogumispensionide seaduse alusel tehtavad täiendavad sissemaksed


See, kumb just sulle kehtib, sõltub sellest, kas oled liitunud kohustusliku kogumispensioni ehk pensioni II sambaga ja sul on seega kohustusliku kogumispensioni konto, või mitte.

Sul on kohustusliku kogumispensioni konto, kui:

 • oled sündinud 1983. aastal või hiljem
 • oled sündinud enne 1983. aastat, aga sõlmisid kohustusliku kogumispensioni lepingu enne 2010. aasta 31. oktoobrit.

Kui sa selleks ajaks kogumispensioni lepingut ei sõlminud, siis praegu seda enam sõlmida võimalik ei ole. Kui sa ei ole kindel, kas oled kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud, saad seda kontrollida riigiportaalist eesti.ee või pensionikeskuse veebilehelt https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/kogumispension-ehk-ii-sammas/.

Pane tähele, et kui sa oled liitunud kohustusliku kogumispensioniga, siis ei ole sul enam õigust saada riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstavat pensionilisa. See, kas sinu pension on tulevikus laste kasvatamise tõttu suurem, sõltub sel juhul ainult sellest, kas sa oled laste kasvamise ajal kasutanud oma õigust saada täiendavaid sissemakseid kohustusliku kogumispensioni kontole! 
Täiendavaid sissemakseid on õigus saada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Täiendavaid sissemakseid teeme korraga ainult ühele vanemale. Kui mõlemal vanemal on olemas kohustusliku kogumispensioni konto ja soovite laste eest saadavad täiendavad sissemaksed omavahel ära jagada, on teil võimalik saajat endale sobival ajal vahetada.

Kui sa ei ole liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, aga lapse teine vanem on, siis otsustage koos, kas kogumispensioni sissemakseid lapse kasvatamise eest lähevad tema kontole või hakkad sina saama pensionieas lapse kasvatamise eest pensionilisa riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstava pensionilisa kohta saad pikemalt lugeda SIIT


Kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete suurus ja taotlemine

Kui elad Eestis, su peres on kuni 3-aastane laps ning oled liitunud pensioni II sambaga, on sul õigus saada täiendavaid sissemakseid oma kohustusliku kogumispensioni kontole. Maksame sinu valitud pensionifondi igakuiselt täiendavalt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.

2018. aastal maksame iga alla 3-aastase lapse eest 41,19 eurot kuus. Kui Eesti keskmine tulu muutub, arvutame järgnevaks kalendriaastaks uue summa.

Täiendavaid kogumispensioni sissemakseid teeme igakuiselt perioodi eest alates lapse sünnist kuni 3-aastaseks saamiseni. Sünnikuul ja kolmeaastaseks saamise kuul maksame täiendava sissemakse proportsionaalselt nende päevade eest, mille eest on sellele õigus.

Kogumispensioni täiendavate sissemaksete saamiseks tuleb esitada meile taotlus või kui samadel vanematel sünnib järgmine laps ja olete eelmise lapsega seoses seda võimalust kasutanud saadame e-kirja teel pakkumise hüvitiste saamiseks varasema taotluse alusel. 

Kogumispensioni täiendavaid sissemakseid saab taotleda koos kõigi teiste lapse sünniga kaasnevate toetuste ja hüvitistega riigiportaali e-teenuses. Seal olev taotlus on juba sinu eest rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud ja oleme ka ära märgistanud hüvitised, mille saamiseks sul õigus on.
Loe taotlemise kohta pikemalt SIIN

Kõige hiljemalt saad kohustusliku kogumispensioni täiendavaid sissemakseid taotleda kuni 6 kuud pärast lapse 3-aastaseks saamist. Tagasiulatuvalt määrame kogumispensioni täiendavad sissemaksed nende päevade eest, mil sinu laps ei olnud veel 3-aastaseks saanud ja mis mahuvad taotlemise ajast tagasiulatuvalt kuue kuu sisse.

 

Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine ja ravikindlustus


Selleks, et Haigekassa tasuks sinu ravikulusid, peab sul olema ravikindlustus. Ravikindlustus on igal inimesel automaatselt olemas, kui tema eest tasutakse sotsiaalmaksu.
Kui sa töötad, tasub sinu eest sotsiaalmaksu tööandja. Kui sa aga ei tööta või tööleping on peatatud, nagu lapsega kodus olemise ajal, on võimalik ravikindlustus saada koos riiklike perehüvitistega. 

Kui sa kasvatad Eestis alla 3-aastast last, siis on sul riigi poolt ravikindlustus tagatud. Riik tagab ravikindlustuse ühele vanemale, reeglina sellele, kellele makstakse vanemahüvitist või pärast vanemahüvitise saamise lõppu lapsehooldustasu. Nendele tingimustele võib vastata lisaks lapse vanemale ka eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või muu lapsehooldustasu saav inimene, kes on vanema asemel lapsehoolduspuhkusel.

Pane tähele, et kui otsustate peres hüvitiste saajat vahetada, on ka ravikindlustuse saamise õigus just sellel, kes saab hüvitisi (lapsendamishüvitis, vanemahüvitis, lapsehooldustasu või seitse ja enama lapsega peres lasterikka pere toetus). Oluline on tähele panna, et näiteks lapsega reaalselt kodus olev ema ei jääks ravikindlustuseta.

Näiteks. Lapse ema on oma 10-kuuse lapsega kodus ja saab vanemahüvitist. Pere otsustab vanemahüvitise saajat vahetada ja taotleb vanemahüvitise maksmist lapse isale. Samas soovib ka lapse ema siiski lapsega koju edasi jääda.
Kuna ema enam lapse eest vanemahüvitist ei saa ega lähe ka tagasi tööle, kaob tal ravikindlustus ja kui emal tekib vajadus arstiabi järele, siis Haigekassa tema ravikulusid ei kata.

Riigipoolset ravikindlustust saad automaatselt, ilma taotlust esitamata ka juhul, kui:

 • kasvatad Eestis seitset või enamat alla 19-aastast last


Taotlus ravikindlustuse saamiseks esita meile juhul, kui sa:

 • ei tööta ja kasvatad kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane
 • ei tööta, aga sinu abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, juhul kui teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last

Ravikindlustuse taotluse blanketi *.rtf (195.55 KB, RTF)(195.55 KB, RTF) *.pdf (252.41 KB, PDF)(252.41 KB, PDF) võid kodus ära täita ning digitaalselt allkirjastatuna saata meie e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Blanketi saad meile soovi korral saata ka paberil allkirjastatult postiga aadressile Endla 8, 15092 Tallinn või esitada meie klienditeeninduses.

   

   

   

  Ravikindlustus rahvusvahelise kaitse saajatele

  Kui oled taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning oled saanud Politsei- ja Piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa ning sa:

  • elad Eestis;
  • oled vanaduspensioniealine;
  • ei tööta;
  • ei saa Eestis määratud pensioni,

  siis tagame sulle ravikindlustuskaitse alates sinu elamisloa kehtima hakkamise kuupäevast.

  Kuidas saab ravikindlustust taotleda?

  Ravikindlustuse saamiseks ei pea sa meile taotlust esitama. Andmed sinu kohta edastab meile Politsei- ja Piirivalveamet. Kui sul ei ole mingil põhjusel kehtivat ravikindlustust, siis pöördu palun meie klienditeenindusse ning võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument;
  • täiendava kaitse ja elamisloa andmise otsus.

  Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida ka, kui helistad meie infotelefoni lühinumbril 16106.

   

  Ravikindlustus välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti rahvusest isikule või tema abikaasale, lapsele või vanemale

  Tagame sulle ravikindlustuskaitse, kui oled Eestisse elama asunud:

  • Eesti kodanik või
  • eesti rahvusest isik või
  • Eesti kodaniku abikaasa, laps või vanem

  ning

  • oled vanaduspensioniealine või
  • sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra või
  • me maksame sulle sotsiaaltoetust.

  Kuidas ravikindlustust saab taotleda?

  Ravikindlustuskaitse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust. Kui oled meile esitanud taotluse sotsiaaltoetuse saamiseks seoses Eestisse elama asumisega ning me oleme sulle väljastanud sotsiaaltoetuse määramise otsuse, siis oled kohe ka ravikindlustuskaitse saanud.

  Sotsiaaltoetuse taotlemise kohta loe täpsemalt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Puuetega%20inimeste%20sotsiaaltoetused.