Sa oled siin

Vajalikud lingid

Eesti
 

Infoteatmik Abiks puudega inimesele
http://www.tallinnakoda.ee/ (553.85 KB, PDF)
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit
http://www.elil.ee/
Riigiportaal eesti.ee
http://www.eesti.ee/
Sotsiaalkindlustusameti e-taotlused
https://www.eesti.ee/est/
Sotsiaalministeerium
http://www.sm.ee/
Maksu- ja Tolliamet
http://www.emta.ee/
Eesti Haigekassa
http://www.haigekassa.ee/
Elektrooniline Riigi Teataja   
http://www.riigiteataja.ee/
Pensionikeskus
http://www.pensionikeskus.ee/
Eesti Post 
http://www.post.ee/
Eesti Töötukassa
http://www.tootukassa.ee/

 

Sotsiaalkindlustus maailmas

 

Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse 
Assotsiatsioon ISSA 
http://www.issa.int/
Euroopa Komisjon 
Tööhõive, sotsiaalküsimused ja võrdsed võimalused
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=1
Praktiline teave ELi kodanikele ja nende peredele
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm

 

Kokkuvõtted ja infomaterjalid

 

Sotsiaalkindlustusameti osakondade ning teenuste esindajad maakondades
Sotsiaalkindlustusameti esindajad maakondades (335.6 KB, PDF)
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse infokaart
Sotsiaalne rehabilitatsioon (150.01 KB, PDF)
Puude ja selle tuvastamise infokaart
Puue (84.28 KB, PDF)
Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena
Igapäevaelu teenus (65.17 KB, PDF)
Erihoolekandeteenused psüühikahäirega inimestele
Erihoolekanne (112.91 KB, PDF)