Sa oled siin

Pensioni suuruse arvutamine

Pensioni suuruse arvutamine

Pension koosneb kolmest osast

  1. Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2017 on pensioni baasosa 161,9038 eurot.
  2. Pensioni staažiosa sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel. Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2017 on pensioni aastahinne 5,767 eurot.
  3. Pensioni kindlustusosa sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2017 on pensioni aastahinne 5,767 eurot.
 

B

BAAS

S

STAAŽ

K

KINDLUSTUSOSA

P

PENSION

161,9038

aastahinne x pensioniõiguslik staaž

aastahinne x kindlustusosakute summa

=

 

Näide 1. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 15 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosa puudub. Baasosa suurus on 161,9038 eurot. Staažiosa on 15 aastat korrutatud aastahindega 5,767, mis teeb kokku 86,505 eurot. Kuna kindlustusosa puudub, siis pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 161,9038 eurot ja staažiosa 86,505 eurot ning saame pensioni suuruseks 248,41 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

161,9038

5,767

15

86,505

5,767

0

0

248,41

 

Näide 2. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 25 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 10. Baasosa suurus on 161,9038 eurot. Staažiosa suurus on 25 aastat korrutatud aastahindega 5,767, mis teeb kokku 144,175 eurot. Kindlustusosa suurus on 10 aastat korrutatud aastahindega 5,767, mis teeb kokku 57,67 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 161,9038 eurot, staažiosa 144,175 eurot ja kindlustusosa 57,67 eurot. Pensioni suurus on 363,75 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

161,9038

5,767

25

144,175

5,767

10

57,67

363,75

 

Näide 3. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 30. Baasosa suurus on 161,9038 eurot. Staažiosa suurus on 30 aastat korrutatud aastahindega 5,767, mis teeb kokku 173,01 eurot. Kindlustusosa suuruseks on 30 korrutatud aastahindega 5,767, mis teeb kokku 173,01 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 161,9038 eurot, staažiosa 173,01 eurot ja kindlustusosa 173,01 eurot. Pensioni suurus on 507,92 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

161,9038

5,767

30

173,01

5,767

30

173,01

507,92

 

Vanaduspensioni ehk I samba kalkulaator Pensionikeskuse lehel http://www.pensionikeskus.ee/eesti-pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/