Sa oled siin

Pensioni indekseerimine

 

Pensioni indekseerimine

Aprillikuu toob igal aastal positiivse muutuse meie vanemaealiste inimeste toimetulekus – pensionid suurenevad. 

Tuleb silmas pidada, et nii nagu ei ole olemas keskmist inimest, ei ole ka kõigi jaoks kehtivat keskmist pensionit ega täpselt ühesugust pensionitõusu. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension ning indekseerimise tulemusel suureneb see samuti erinevalt, kellel rohkem, kellel vähem. Pensioniindeksi suurus arvutatakse eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvu ja tarbijahinnaindeksi muutuse alusel.

Igal aastal 1. aprillil viiakse läbi kõikide pensionite indekseerimine, et hoida neid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Pensioniindeksi arvestamise aluseks on 80 protsendi ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus ja 20 protsendi ulatuses eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus. Nende muudatuste alusel tekib indeks, mille kinnitab vabariigi valitsus. Indeksiga korrutatakse riiklike pensionite arvutamise aluseks olevaid näitajaid – pensioni baasosa ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.

Pensioni baasosa suurendatakse rohkem kui aastahinnet. Selle eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa pensionist, mida makstakse olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele võrdses suuruses ja mis aitab ka väikese pensioni saajatel paremini toime tulla. Kui tarbijahind ei tõuse ning sotsiaalmaksu osa langeb, siis indekseerimist ei toimu, sest pensione ei tohi vähendada.

PENSIONI BAASOSA.

Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2017 on pensioni baasosa 161,9038 eurot.

AASTAHINNE.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2017 on pensioni aastahinne 5,767 eurot.

Näide. 2015. aastal kehtisid järgmised määrad: Pensioni baasosa 144,2585 pensioni aastahinne 5,245 rahvapensioni määr 158,37

1. aprillil 2016 toimus indekseerimine. Kehtima hakkasid uued määrad: Pensioni baasosa 153,3035 pensioni aastahinne 5,514 rahvapensioni määr 167,40

1. aprillil 2017 toimus taas indekseerimine. Kehtima hakkasid uued määrad: Pensioni baasosa 161,9038 pensioni aastahinne 5,767 rahvapensioni määr 175,94

 

Pensioni ümberarvutamine

Lisaks indekseerimisele vaadatakse iga aasta 1. aprillil üle pensioni kindlustusosad. Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse sotsiaalkaitse infosüsteemi andmete alusel eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. Selle võrra suureneb lisaks indekseerimisele nende pensioni kindlustusosa ning seega kogu pension. Seejuures on tähtsusetu, kas inimene töötas terve aasta või üksnes paar kuud. Pension suureneb sõltuvalt isiku palgalt või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaksust.

 

Pensioni ümberarvutamine 2017 aastal

2017 aasta 1. aprillil indekseeritakse pensione keskmiselt 5,1%. Sinu pension koosneb just sinu personaalsetest staažist ja sotsiaalmaksust ning seetõttu võib sinu vanaduspension suureneda natukene rohkem või vähem, kui 5,1%. Selleks, et arvutada, kui palju võib suureneda sinu vanaduspension, oleme loonud vanaduspensioni indekseerimise kalkulaatori. 

Palun kasuta kalkulaatorit, kui sul on täidetud kõik järgnevad tingimused: 

  • sinu pension on tulumaksuvaba (sa ei tööta ja kasutad tulumaksuvaba osa oma pensionile)
  • sa ei ole töötanud 2016 aastal
  • sinu pensionile ei ole lisatud suurendusi (avalikus teenistuses töötamine, päästeteenistuse suurendus vms)
  • sinu pensioni suuruse aluseks on pensionistaaž (siia hulka ei kuulu palgalt arvestatavad eripensionid

Kui oled töötanud 2016 aastal, siis lisaks indekseerimisele vaadatakse iga aasta 1. aprillil üle ka pensioni kindlustusosad. Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse sotsiaalkaitse infosüsteemi andmete alusel eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. Selle võrra suureneb lisaks indekseerimisele nende pensioni kindlustusosa ning seega kogu pension. 

  • Töötamise osas pensioni suurenemist kalkulaator ei näita. 
  • Kalkulaator ei indekseeri töövõimetuspensione ega toitjakaotuspensione.

Pensioni kalkulaator

 

Täpse pensioni suuruse vaatamine alates 01.04.2017

 

Kui sinu pension tuuakse koju, saad oma pensioni suurust vaadata järgnevalt:
avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine
Otseviide: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/teie_pension_toetused_ja_huvitised

Kui sinu pension makstakse panka, saad oma pensioni suurust vaadata järgnevalt:
avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → Minule makstav pension, toetused ja hüvitised.
Otseviide: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/kod_vmaksed

 

 

Rannel Silov

pensionivaldkonna juht

Rannel Silov korraldab ja juhib pensionitalituse tööd: püstitab eesmärke, annab ametnikele juhiseid ning täidab ja vahendab pensionite korraldusega seotud ülesandeid. Samuti nõustab ta sotsiaalkindlustusametit pensionidega seotud küsimustes ja korraldab pensionide süsteemi arendamist.

 
rannel.silov@sotsiaalkindlustusamet.ee